BAB 1 PENGURUSAN

1 Senaraikan empat fungsi pengurusan dan jelaskan kepentingan pengurusan bagi sesebuah organisasi perniagaan [6
2 Jelaskan peranan pengurus sebagai komunikator. [3]
3 Huraikan tindakan pengurus sebagai seorang usahawan seperti yang disarankan oleh Mintzberg.  

[3]

4 Senaraikan empat prinsip yang disarankan oleh Federick W.Taylor untuk meningkatkan kecekapan pekerja yang boleh meningkatkan produktiviti.  

[4]

5 Jelaskan sikap pekerja berdasarkan Teori X yang perlu diberi perhatian oleh pengurus di dalam organisasi seperti yang dinyatakan oleh Douglas McGregor.  

[4]

6 Jelaskan kepentingan kemahiran konseptual kepada seorang pengurus pertengahan. [4]
    7 Huraikan kepentingan kemahiran pengursan bagi setiap pengurus dalam sesebuah organisasi.  

[4]

8 Jelaskan ciri-ciri perancangan strategik yang biasa diwujudkan dalam sesebuah organisasi.  

[4]

9 Huraikan langkah pengurus dalam menganalisis persekitaran perniagaan semasa proses perancagan bagi sesebuah organisasi perniagaa.  

[4]

10 Jelaskan fungsi alat perancangan carta gantt dalam proses perancangan. [4]
11 Jelaskan pernyataan misi bagi sesebuah organisasi perniagaan. [4]
12 Jelaskan elemen yang perlu diberi perhatian semasa membuat analisis kekuatan dalaman bagi analisis SWOT yag dijalankan di dalam sesebuah organisasi.  

[4]

13 Jelaskan empat kepentingan pengorganisasian bagi sesebuah organisasi. [4]
14 Huraikan ciri-ciri-penjabatan organisasi mengikut fungsi. [4]
15 Jelaskan kelemahan penjabatan organisasi mengikut pelanggan. [4]
16 Jelaskan kelebihan apabila pengurus melaksanakan struktur organisasi berdasarkan projek apabila melaksanakan seseuatu projek.  

[4]

17 Nyatakan ciri-ciri organisasi berbentuk maya. [4]
18 Jelaskan konsep fail meja dalam sesebuah organisasi. [4]
19 Senaraikan lapan skop prosedur kualiti yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi.  

[4]

20 Jelaskan tiga kelebihan pemusatan autoriti yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi.  

[6]

21 Nyatakan lapan ciri pemimpin yang efektif. [4]
22 Dengan memberikan satu contoh, jelaskan apa yang anda faham tentang kuasa sah. [4]
23 Jelaskan keadaan organisasi yang sesuai mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. [4]
24 Jelaskan model kepimpinan yang disarankan oleh Fiedler di dalam gaya kepimpinan kontingensi.  

[4]

25 Jelaskan kenapa seseorang pemimpin juga boleh dikatakan sebagai  seorang pengurus. [4]
26 Jelaskan kepentingan faktor motivasi bagi sesebuah organisasi. [4]
27 Jelaskan kepentingan pembentukan pasukan yang baik kepada sesebuah organisasi. [4]
28 Jelaskan maksud stres. [4]
29 Jelaskan bagaimana rutin harian yang dilakukan pekerja boleh menyebabkan stres. [5]
30 Jelaskan faktor interpersonal yang boleh menyebabkan stres di kalangan pekerja. [4]
31 Jelaskan fungsi adudit kewangan bagi sesebuah organisasi perniagaan. [4]
32 Huraikan empat aspek yang ditekankan di dalam kawalan pentadbiran sesebuah organisasi.  

[4]

33 Jelaskan kaedah menetapkan standard yang biasa dilakukan semasa proses kawalan di dalam organisasi.  

[4]

34 Jelaskan tujuan kawalan semasa bagi kaedah kawalan yang dilaksanakan dalam sesebiah organisasi.  

[3]

35 Jelaskan tujuan bajet sebagai alat kawalan di dalam organisasi. [4]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s