SUKATAN BAB 1

1.1 Pengenalan kepada Perniagaan
A.    Definisi Perniagaan
► Definisi perniagaan
► Empat perkara penting dalam perniagaan

B.    Organisasi Perniagaan dan Bukan Perniagaan
► Objektif organisasi perniagaan
► Objektif organisasi bukan perniagaan

C.   Perniagaan dan Untung
► Sumber pendapatan syarikat

D.   Perniagaan dan Ekonomi
► Kepentingan perniagaan kepada ekonomi

E.  Perniagaan dan Masyarakat
► Kaitan antara perniagaan dengan masyarakat
· Kehendak pelanggan
· Peluang pekerjaan
· Kesejahteraan masyarakat

F.  Faktor Pengeluaran
► Faktor pengeluaran

G.   Memenuhi Keperluan dengan Sumber Terhad
► Membuat pilihan berdasarkan kepuasan maksimum daripada wang yang
dibelanjakan

H.   Proses Perniagaan
► Input
► Proses pengeluaran
► Output

I.   Cabaran Perniagaan Masa Hadapan
► Sumber tenaga
► Perniagaan antarabangsa
► Teknologi
► Produktiviti
► Tanggungjawab sosial
1.2 Persekitaran Perniagaan

A.  Persekitaran Umum
► Persekitaran ekonomi
► Persekitaran persaingan
► Persekitaran sosiobudaya
► Persekitaran politik dan perundangan
► Persekitaran teknologi
► Persekitaran fizikal

B.   Persekitaran Tugas (Pihak yang Berkepentingan)
► Pelanggan
► Pembekal
► Pembiaya dan pemodal
► Pesaing
► Kerajaan
► Pekerja
1.3 Entiti Perniagaan

A.  Entiti Perniagaan
► Definisi bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Klasifikasi bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Sumber modal bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Pemilik bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Cara penubuhan bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Ciri-ciri utama bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Kebaikan bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Kelemahan bentuk-bentuk perniagaan
· Pemilikan tunggal
· Perkongsian
· Syarikat
· Koperasi
► Contoh bentuk-bentuk perniagaan

B. Aktiviti Perniagaan
► Kategori perniagaan
· Industri
· Perdagangan
· Kewangan
· Perkhidmatan
► Industri
· Industri ekstraktif
· Industri perkilangan
► Perdagangan
· Pemborong
· Peruncit
► Kewangan
· Pengumpulan modal
· Pelaburan ekuiti
· Penyediaan kemudahan kredit
· Urus niaga pasaran wang
► Perkhidmatan
· Perkhidmatan awam
· Perkhidmatan profesional

C.  Sektor Perniagaan
► Sektor swasta
► Sektor awam
► Badan berkanun

D.  Tahap Perniagaan
► Perniagaan tahap primer
► Perniagaan tahap sekunder
► Perniagaan tahap tertiar
► Perniagaan tahap huluan
► Perniagaan tahap hiliran
► Perniagaan domestik
· Sumbangan perniagaan domestik
► Perniagaan antarabangsa
· Sumbangan
· Halangan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s