Sumber Dana

Pembiayaan ekuiti

●        Wang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan
●        Contohnya pemilik syarikat melaburkan wangnya dalam membeli            saham
●        Pulangan bagi pemilik perniagaan adalah dalam bentik keuntungan dan bahagian dividen.
●        selain itu, ekuiti boleh dikenalpasti dalam bentuk pendapatan tertahan dan pendapatan premium.

Kebaikan Kelemahan
●        Tiada bayaran berkala yang dibuat seperti pembayaran faedah

●        Saham biasa tidak menghadapi tempoh matang

●        Boleh meningkatkan kemampuan perniagaan meningkatkan untung pada masa depan.

●  Keuntungan akan dibahagikan kepada jumlah pelabur yang ramai

●  Kos menerbitkan saham terlalu tinggi dan memerlukan masa yang lama.

●  Tidak boleh mengurangkan cukai melalui belanja saham yang dibuat.

Pembiayaan hutang

●        Hutang ialah pinjaman yang dibuat oleh syarikat dan syarikat terpaksa memulangkan balik pinjaman mengikut syarat yang telah ditetapkan.

●        Hutang merupakan modal sementara dan dibayar balik kepada pemberi hutang bersama pokok pinjaman dan faedah yang dikenakan.

●         pembiayaan secara hutang merupakan satu liability kepada syarikat.

●        pembiaya hutang bukan pemilik syarikat.

Terbahagi kepada dua

a.        Pembiayaan hutang jangka panjang

●        Mempunyai tempoh matang lebih daripada setahun.

●        Tiga  bentuk yang sering digunakan:

Bon

–  sijil-sijil berharga yang dikeluarkan oleh syarikat kepada pihak lain untuk mendapat pembiayaan.

Saham biasa

-dijual kepada awam untuk mendapat pembiayaan pemilik-pemilik perniagaan

Pinjaman jangka panjang

-dibuat daripada institusi kewangan dan dibayar balik dalam tempoh melebihi setahun bersama jumlah pinjaman pokok dan faedah dikenakan.

i.         Pembiayaan hutang jangka pendek

●        Pinjaman yang perlu dijelaskan dalam tempoh satu tahun atau kurang

Pembiayaan jangka pendek yang boleh didapati oleh peniaga

●        Kredit dagangan

-Kemudahan kredit yang disediakan oleh pembekal kepada peniaga

-Apabila stok barangan dibekalkan peniaga tidak perlu bayar serta merta tetapi akan berbuat demikian setelah berakhir tempoh kreadit

●        Overdraf

-kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan dimana pemegang akaun semasa dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang terdapat dalam akaunya setakat had yang ditetapkan.

●        Kredit pusingan

-perjanjian antara pihak bank dengan pihak peminjam iaitu peminjam boleh meminjam sejumlah wang pada bila-bila masa asalkan jumlah yang dipinjamkan tidak melebihi jumlah yang dipersetujui oleh kedua pihak

●        Surat kredit

-diberikan oleh bank perdagangan  kepada syarikat yang menjalankan perniagaan antarabangsa.

-jaminan bank bahawa amaun terhutang akan dijelaskan setelah syarat-syarat penghantaran

barang dipatuhi

●        Nota janji

-pinjaman pelaburan yang diberikan oleh syarikat besar kepada syarikat yang lebih kecil yang memerlukan pembiayaan untuk membuat pelaburan.

Kelebihan dan kelemahan penggunaan pembiayaan hutang

Kelebihan Kelemahan
●     belanja faedah tetap mengikut perjanjian. oleh itu, dapat mengetahui tanggungan dalam jangka pendek ●     tanggungan yang berat untuk membayar semua obligasi, iaitu bayaran pokok dan faedah. kegagalan membayar boleh menyebabkan seseorang diisytiharkan muflis.
●     terdapat perlindungan cukai daripada pembayaran faedah ke atas pinjaman dan mengurangkan kos modal syarikat ●     pihak yang member hutang tidak mempunyai hak ke atas pengurusan perniagaan
●     dapat memperolehi pembiayaan dengan cepat dan mudah tanpa mematuhi prosedur yang terlalu ketat. ●     pemilik hutang hanya dibayar dengan kadar yang telah ditetapkan walaupun perniagaan memperolehi keuntungan yang besar.
Advertisements

2 thoughts on “Sumber Dana

  1. Hello, i am Puan Nelly Precious, pinjaman pemberi pinjaman swasta yang menawarkan pinjaman pada kadar faedah hanya 2%. kami tawarkan, pinjaman peribadi, pinjaman kereta, modal perniagaan, pinjaman peribadi dan lain-lain kepada individu dan syarikat-syarikat yang berada dalam kesukaran kewangan di bawah syarat-syarat pinjaman yang jelas dan dan mudah difahami. hubungi kami hari ini melalui e-mel supaya kita boleh memberikan syarat-syarat pinjaman dan syarat-syarat kami: (nellyperious@gmail.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s