Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran

3.1.3 Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran.

Gelagat pengguna 

 • Proses yg dilalui oleh pengguna dlm membuat keputusan belian serta menggunakan dan melupuskan barangan yg dibeli.
Modal Gelagat Pengguna. 

 • Pemasaran mengkaji gelagat belian oleh pengguna akhir utk mengetahui factor-faktor yg mempengaruhi:


 • Pemasaran merangkumi kajian tentang :
  • Siapa yg membeli
  • Apa yg dibeli
  • Mengapa sesuatu produk dibeli
  • Bagaimana pengguna membeli
  • Dimana pengguna membeli
  • Berapa kerap pengguna membeli
Apa 

Di mana

Bagaimana

Berapa banyak

 • Penting kepada pemasaran adalah utk memahami bagaimana pengguna bertindak balas kpd pelbagai usaha pemasaran.
 • Pemasar boleh mengawal rancangan @ input yg merang
Faktor-faktor yg mempengaruhi keputusan belian oleh pengguna: 

Faktor Demografi

 • Umur
 • Pendidikan
 • Bangsa

Faktor Campuran Pemasaran

 • Produk
 • Harga
 • Tempat
 • Promosi
 • Jantina
Pemasar mesti memahami model rangsangan dan respon gelagat pembeli
 

Faktor Dalaman (psikologi)

Motivasi

Persepsi

Personaliti

Sikap

Faktor Luaran(Soaial)

 • Budaya
 • Kelas social
 • Kumpulan

keluarga Sikap

Pemasar boleh mengawal rangsangan @ input yg merangkumi 4p: 

Produk

Pengedaran

Penentuan harga

Promosi

INPUT STIMULI            FAKTOR YG MEMPENGARUHI GELAGAT  PENGGUNA

Faktor Persekitaran/ Sosial 

Budaya

Satu set nilai,persepsi, kehendak, dan gelagat y dipelajari oleh seseorang daripad keluarga dan institusi-institusi lain.

Faktor Dalaman @ Psikologi 

Persepsi

Terpilih merujuk kepada teknik yg digunakan oleh pengguna utk memilih ransangan dalam persekitaran komersial.

Sub- Budaya 

Kumpulan-kumpulan manusia yg berkongsi system nilai yg sama berdasarkan pengalaman hidup @ situasi.

3 jenis persepsi terpilih (selection perception): 

 • Perhatian terpilih(selection attention)
 • Rekaan terpilih(selection distortion)
 • Pengekalan Terpilih(selection retention)
Kelas Sosial 

Susunan kelas @ status dalam sekumpulan masyarakat dimana ahli-ahlinya mempunyai nilai, minat, dan gelagat yg sama.

Pembelajaran 

Perubahan-perubahan yg berlaku kepada kelakuan seseorang hasil daripada pwemerhatian dan pengalaman yg lepas.

Kumpulan Keahlian Rujukan dan Aspirasi 

 • Kumpulan keahlian
 • Kum,pulan rujukan
 • Kumpulan aspirasi
Personaliti 

Sifat-sifat individu yg konsisten yg menyebabkan tindak balas yg berkekalan oleh pengguna kpd persekitaran.

Sikap

Kecenderungan yg dipelajari oleh pengguna utk bertindak balas secara konsisten tehadap sesuatu objek atau idea.

Keluarga 

Kitaran hayat keluarga juga mempunyai kesan terhadap gelagat pengguna.

Motivasi 

Satu keperluan yg mendesak dan seterusnya mendorong seseorang pengguna utk memenuhi keperluan tersebut.

Jenis-jenis  Keputusan pembelian

Penyelesaian masalah ekstensif

Pembelian produk tersebut jarang dilakukan dan melibatkan wang yg banyak.

Penyelesaian masalah terhad

Pengguna sudah biasa dgn kategori produk yg ingin dibeli tetapi tidak biasa dgn altenatif yg ada

Penyelesaian masalah rutin

Penyelesaian perlu membuat keputusan pada produk yg selalu dibeli dan murah harganya.

Proses Pembelian Barangan Pengguna 

Mengenal pasti keperluan

Peringatan konsumer mengenal pasti sesuatu masalah atau keperluanya.

Proses Pembelian Barang Baru 

Penilaian ni ada kaitannya dengan imej peribadi consumer iaitu sama ada yg mementingkan status, kedudukan @ gaya.

Mencari maklumat  

Peringkat consumer dirangsang utk mencari maklumat tambahan tentang sesuatu produk,

Proses Penbelian Barangan Industri 

Mengenal pasti masalah @ keperluan

Proses pembelian barangan @ perkidmatan bermula apabila seseorang seperti presiden sesebuah syarikat mengenal pasti sesuatu masalah yg boleh diselesaikan melalui pembelian.

Menilai altenatif 

Peringkat consumer menggunakan maklumat yg didapati utk membuat pilihan altenatif bagi membuat keputusan belian sesuatu produk.

Mencari maklumat @ mengenal pasti altenatif 

Spesifikasi produk altenatif  jenama dan altenatif pembekal adalah antara faktor yg disenaraikan utk mendapatkan maklumat lanjut dalam peringkat ini.

Membuat pembelian 

Peringkat consumer membeli produk.

Menilai altenatif 

Penilaian kakitangan dari jabatan pengeluaran, penyelidikan dan pembelian secara bersama  berhubung dgn produk alternative sepaerti harga yg di tetapkan, jadual penghantaran, reputasi penjual dan perkidmatan yg disediakan.

Gelagat selepas belian 

Peringkat konsumer mengambil langkah-langjah selanjutnya selepas pembelian bagi membuat kepastian sama ada keputusan belian yg dibuat betul @ pun salah.

Membuat belian 

Keputusan dicapai dan pesanan pertama dibuat. Maklumat yg dikumpul akan digunakan apabila pesanan seterusnya dibuat.

Penyelidikan pemasaran

Pemasar perlu melakukan penyelidikan pemasaran kerana:

1. Tekanan persekitaran

2.  Meluaskan pasaran

3.  Kos pemasaran yang tinggi

4.  Mendapat maklum balas daripada konsumer

Advertisements

11 thoughts on “Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s